Comparteix:

Dossiers dels experiments

El Fisidabo està plantejat perquè els docents de física dels centres pugueu incorporar els experiments a la planificació anual del curs, sent la jornada la fita motivacional per l’aprenentatge de la física. Per aquest motiu cal escollir els dossiers que més s’adaptin al vostre alumnat, realitzar el treball previ abans de venir i explicar amb claretat a l’alumnat la dinàmica de funcionament de la jornada.

El nivell indicat dels dossiers només és una recomenació: l’alumnat de batxillerat pot fer els experiments dels dossiers de 4t d'ESO, i al contrari, l’alumnat motivat de 4t d’ESO pot fer els experiments dels dossiers de batxillerat.

Recordar-vos que tots els dossiers són autocontinguts, és a dir, disposen de l’explicació teòrica i del procediment per fer els experiments. 

 

 

Taula amb els experiments

 

Dossier

 Nivell 

Cinemàtica

Dinàmica

Energia

Òptica

Rectilini

Circular

Oscil·latori

Acceleració

Normal i/o tangencial

Força normal

Moment

01-Carrousel Normal

Btx


x

 

x

x
02-Carrousel Circular

4t ESO


x03-Giradabo Normal

Btx


x


x

x
04-Giradabo Circular

4t ESO


x


x

05-Miramiralls Focals

Btx 

 

 

x

06-Crash Cars Rectilini

4t ESO

x
07-Crash Cars Força

4t ESO

x
x
08-Crash Cars Moment

Btx

x

x09-Tibidabo Express Rectilini

4t ESO

x
10-Tibidabo Express Normal

Btx


x


x

x
11-Piratta Normal

Btx


x


x

x
12-Piratta Pèndol

Btx


x

x


13-Piratta Energia

4t ESO


x

x


14-Piratta Circular

Btx 

x

x

15-Diavolo Normal

Btx


x


x

x
16-Diavolo Pèndol

Btx


xx
17-Viking Circular

4t ESO


x


x

18-Viking Normal

Btx


x


x

x
19-Muntanya Russa Acceleració

Btx

x

x


x

20-Muntanya Russa Energia

4t ESO

x

 

x


21-Mina d'Or Energia

4t ESO

x


x

 

22-Mina d'Or Rictilini 

Btx

x

23-Mina d'Or Força

4t ESO

x

 

24- Diavolo circular

4t ESO 

 x

 

25- Cuca cinemàtica

4t ESO 

X

 

 

26- Cuca dinàmica

Btx 

X

 

 

X