Comparteix:

Angle mòbil

Participants

Albert Francesc Gimó Contreras, Enrique Rivero Vorokova i Arnau Vilella Piqué 

Estudiants de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2017-18, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és l'angle d'inclinació d'un cos penjat a les cadiretes del Diavolo. Observant aquesta inclinació es podrà calcular el radi de gir de l'atracció.

Principi físic

Si pengem un cos de les cadiretes del Diavolo esperem veure que l'angle d'inclinació és major que l'angle d'inclinació de la cadireta, ja que l'angle d'inclinació depèn del radi de gir que serà més gran pel nostre cos que per la cadireta. A més si tenim aquest angle i la velocitat angular, que es pot calcular molt fàcilment amb un cronòmetre, podem calcular quin és l'angle de gir del nostre cos.