Comparteix:

Body jumping!

Participants

Roger Giné Bertomeu, Berta Muñoz López i Arlet Pi Jaumà. 

Estudiants de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2014-15, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és estudiar la deformació del trampolí quan se li llança algun objecte de determinada altura. També s'estudiarà el moviment de les articulacions del nostre cos mentre estem saltant sobre trampolí.

Principi físic

El comportament de la pilota ve determinat per la gravetat i la pèrdua d'energia. Quan la pilota baixa la gravetat és l'única força que actua. Quan la pilota rebota sobre el trampolí aquest es deforma i després torna a la posició inicial. En aquest moment la pilota és expulsada pel trampolí. Si el xoc fos elàstic, s'hauria d'obeir la llei de conservació de l'energia i a cada rebot la pilota hauria d'arribar a la mateixa altura. Però si el xoc és parcialment inelàstic, a cada rebot es perd energia i l'altura a la qual arriba la pilota disminueix.