Comparteix:

Coeficient de fregament

Participants

Sílvia Casacuberta, Joan Hernanz i Javier López-Contreras

Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2016-17, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és calcular el coeficient d'una bolla amb l'aire utilitzant el Diavolo com a túnel de vent.

Principi físic

La força que fa el vent sobre un cos depèn de la secció del cos, de la densitat de l'aire, de la velocitat relativa entre el cos i el vent i d'un paràmetre anomenat coeficient d'arrossegament. Mesurant la força feta per les mateixes condicions de vents sobre objectes amb diferents seccions podem calcular el coeficient d'arrossegament.