Comparteix:

De cap per avall

Participants

Anna Bárcena i Meritxell Vila

Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2016-17, becaries pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és determinar a quina força estan sotmesos els usuaris de l'Hurakan durant tota l'atracció. Per fer-ho s'utilitzarà una gravació en vídeo i les mesures d'un acceleròmetre.

Principi físic

L'hurakan té un moviment molt complex en el qual podem trobar superposades diferents tipus d'acceleracions. Els dos moviments principals seran el de rotació de les cadiretes sobre l'eix i sobre si mateixes, aquests dos moviments seran circulars pel que provocaran l'aparició d'una acceleració normal. També té molta importància, evidentment, la força de la gravetat. Gràcies a les equacions de la cinemàtica podem trobar l'acceleració a partir de la posició en funció del temps. Finalment amb la segona llei de Newton s'obtendria la força a la qual estan sotmesos els usuaris de l'atracció.