Comparteix:

L'Efecte Doppler

Participants

Erwin Bechtold i Àlex Tudoras

Estudiants de Batxillerat Internacional d’Aula Escola Europea de Barcelona del curs 2015-16, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

El nostre objectiu és calcular quina és la velocitat angular a la qual va el Carrousel del Tibidabo tot utilitzant la relació entre la freqüència com a variable independent i la velocitat donada per l’efecte Doppler. En segon lloc, es comprovarà i verificarà si l’efecte esmentat funciona.

Principi físic

L'efecte Doppler consisteix en la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment respecte a la perspectiva d'un observador. Així doncs, es mesurarà quina és la freqüència de l'ona que emet el Diavolo del Tibidabo en un punt concret i gràcies a la fórmula de l'efecte Doppler es podrà calcular la velocitat del Diavolo. Amb la mesura del radi de l'atracció i la de la velocitat es podrà obtenir la velocitat angular.