Comparteix:

L'enigma de la bola!

Participants

Leila Belmonte, David Farré Gil i Iñaki Garrido Pérez. 

Estudiants de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2014-15, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és estudiar el moviment horitzontal d'un cos esfèric situat a una roda de fira, la qual té un moviment circular.

Principi físic

Un cos té un moviment circular quan la seva posició es troba sempre a la mateixa distància d'un punt fix, al que anomenem centre. La trajectòria del cos tindrà forma de circumferència. Quan la velocitat de rotació és constant, el que vol dir que l'angle girat varia de manera constant, podem dir que tenim un moviment circular uniforme, que és un cas particular del moviment circular. En aquest tipus de moviment, l'acceleració és perpendicular a la trajectòria i apunta al centre de la circumferència. L'acceleració de la gravetat també afectarà la bolla.