Comparteix:

L'osset volador

Participants

Daniel Rodríguez, Albert Abio i Josep Maria Gallegos.

Estudiants de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2012-13, becaris pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

Determinar com afecta la forma d’un objecte al seu fregament amb l’aire utilitzant la Talaia del Tibidabo.

Principi físic

El fregament d’un objecte amb un fluid com l’aire depèn de la velocitat de l’objecte. Així arriba un moment que en deixar caure un objecte s’equilibren les forces de gravetat i de fregament i cau a velocitat constant. En aquest experiment varem intentar determinar aquesta velocitat.

Article científic en PDF