Comparteix:

You can!

Participants

Sara Bossa Mompín i Paula Sumber Lunati. 

Estudiants de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2014-15, becaries pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

L'objectiu de l'experiment és estudiar un sistema de referència no inercial. Per fer-ho analitzarem diferents moviments; un pèndol, una caiguda lliure i un llançament de pilota horitzontal, tots en un sistema de referència no inercial.

Principi físic

L'experiment es basa en com observem un moviment rectilini uniforme sobre una plataforma en rotació, és a dir, en un sistema de referència no inercial. La trajectòria observada es veurà afectada per les forces de Coriolis.