Comparteix:

Avioneta no inercial

Participants

Pol Gurri, Lluc Sendra, David Amat, Joan Espar, Jordi Puig i Gerard Jiménez.

Estudiants de primer del Grau en Enginyeria Física de la UPC de la promoció 2012-13.

Objectiu

Mesurar la trajectòria d’objectes que es mouen en un sistema de referencia no-inercial a l’Avió del Tibidabo.

Principi físic

Un cos segueix una trajectòria rectilínia en absència de forces. Però aquesta trajectòria es pot veure modificada si qui mira no es mou a velocitat constant, és a dir, si el sistema de referència no és inercial. Nosaltres hem determinat aquestes sorprenents trajectòries utilitzant l’avioneta com a sistema de referència no inercial.

Article científic en PDF