Comparteix:

Forats negres

Participants:

Álvaro Serra, Daniel Rodan, Ferran Alet, Antonio Valera i Diego Monserrat.

Estudiants de primer del Grau en Enginyeria Física de la UPC de la promoció 2011-12.

Objectiu:

Determinar el radi de l’atracció Diàvolo a partir de l’efecte Doppler.

Principi físic:

Si ens allunyem o apropem a un observador tot emetent un to d’una freqüència determinada, la freqüència que sent l’observador es veu modificada. Aquesta variació anomenada efecte Doppler pot servir per calcular la velocitat d’un objecte. Nosaltres hem utilitzat aquest efecte per determinar el temps que triga en donar una volta el Diàvolo del Tibidabo, i així poder calcular el radi de l’atracció.

Article científic en PDF