Comparteix:

Qüestio de focus

Participants

Laura Peña Queralta, Zaira Ros Jimenez i Blanca Puche Perna.

Estudiants de Batxillerat Internacional de l’Institut Jaume VicensVives de Girona del curs 2012-13, becaries pel programa CiMs CELLEX.

Objectiu

Trobar els focus dels miralls de l’atracció Miramiralls del Tibidabo.

Principi físic

La llei de reflexió ens permet calcular la trajectòria dels raigs de llum que reboten en una superficie. Aquests raigs sovint es troven en un punt anomenat focus que intentarem esbrinar experimentalment amb un dispositiu construït per aquesta finalitat.

Article científic en PDF